PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Co to jest subkonto?

Subkonto to specjalnie wydzielone konto pomocnicze w księgowości Fundacji. Można na nim gromadzić wpłaty od darczyńców na rzecz własnego dziecka.


2. Jak założyć subkonto?

W celu założenia subkonta należy wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie dostarczyć dokumenty aktywacyjne do Fundacji Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat".


3. Kto może założyć subkonto?

Subkonto może założyć rodzic/opiekun prawny dziecka z niepełnosprawnością lub osoba niepełnosprawna zdolna do czynności prawnych do 26 roku życia.


4. Jakie dokumenty są potrzebne do założenia subkonta?

Aby założyć subkonto niezbędne są następujące dokumenty:

  • wypełniona i podpisana umowa wraz z załącznikami (dokumenty wysyłamy na adres e-mail podany podczas rejestracji)
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (nie dotyczy dzieci do 1 roku życia)
  • w przypadku dzieci poniżej 1 roku życia zaświadczenie lekarskie potwierdzające niepełnosprawność lub chorobę dziecka


5. W jakim terminie należy dostarczyć dokumenty niezbędne do aktywacji subkonta?

Dokumenty niezbędne do aktywacji subkonta należy przesłać nie później niż w terminie 14 dni od daty wypełnienia formularza rejestracyjnego.  Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone w tym terminie proces rejestracji będzie należało powtórzyć.


6. W jaki sposób zostanę poinformowany o aktywacji subkonta?

O tym, że subkonto zostało aktywowane Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat" powiadamia drogą mailową.


7. Gdzie znajdę numer subkonta?

Indywidualny numer identyfikacyjny subkonta można sprawdzić po zalogowaniu do portalu.


8. Na co można przeznaczyć środki zgromadzone na subkoncie?

Środki zgromadzone na subkoncie można przeznaczyć na leczenie i rehabilitację. Szczegółowe informacje dostępne są w Wykazie Kosztów Refundowanych (w zakładce Do Pobrania).


9. Jak uzyskać refundację kosztów?

Refundacja kosztów następuje na podstawie wypełnionego Wniosku o Refundację/Zapłatę  Kosztów wraz z załącznikami (wniosek dostępny w zakładce Do Pobrania).


10. Jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona faktura/rachunek, aby została zrefundowana?

Faktura VAT/rachunek powinna zostać wystawiona na Fundację Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” zgodnie z następującymi danymi: Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat", ul. Żabia 10/12 , 91-457 Łódź, NIP: 726-24-48-604. Każda faktura VAT przesłana do refundacji  musi zawierać na odwrocie następujące informacje naniesione przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka: imię i nazwisko dziecka oraz numer subkonta, opis informujący o celowości poniesionych kosztów, czytelny podpis przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.


11. W jakim czasie od złożenia dokumentów otrzymam refundację kosztów?

Dokładamy wszelkich starań, aby refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Fundację dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków.


12. Jak długo ważne są faktury/rachunki?

Trzy miesiące.


13. Jaki jest okres na wykorzystanie środków zgromadzonych na subkoncie?

Dwa lata od momentu zaksięgowania wpłaty.


14. W  jaki sposób można otrzymać informację o środkach zgromadzonych na subkoncie?

Informacje o stanie zgromadzonych środków pieniężnych są udostępniane przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym dzieci pod adresem e-mail: biuro@subkonto.org (pod warunkiem wysłania zapytania z adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym). Fundacja do dnia 31 października każdego roku przekazuje drogą mailową informację o kwocie pozostałej do wykorzystania.


WYPEŁNIJ FORMULARZ

kod kontakt

SZYBKI KONTAKT

Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat"
ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź
e-mail: biuro@subkonto.org
tel. +48 640 67 03

KRS 0000161880


Nr konta: Bank Pekao 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010

Fundacja „Kolorowy Świat” opiekuje się maluchami, które tuż po narodzinach ciężko doświadczył los. Każdego miesiąca kolorujemy świat 350 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi wadami rozwojowymi. 84 z nich przygotowujemy do samodzielnego życia w Kolorowym Przedszkolu i Szkole. To z myślą o nich i innych niepełnosprawnych dzieciach stworzyliśmy portal do obsługi subkont.Autorem programu PIT FORMAT 2018 jest Biuro Informatyki Stosowanej (www.programy-format.pl).

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.Copyright © 2015 kolorowyswiat.org
strony internetowe łódź